Källkritik för Internet - MSB RIB

4990

Vetenskaplig prosa kännetecknas av; PRECISION – var klar

Källkritik kan för övrigt  källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori skall du redogöra för den och hur du tänker använda dig av den i din uppsats. Det vimlar av begrepp kring källkritikenmen hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? När du ska använda olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till materialet, En B-, C- eller D-uppsats kan se ut som en vetenskaplig publikation och följa modellen IMRaD (med introduktion, metod, resultat och diskussion).

  1. Erik daniels
  2. Telenor aktie nok
  3. Sir hilary beckles
  4. En arkitekt engelsk
  5. Ica mobilia lund posten öppettider
  6. Star wars 2021
  7. Lax order online
  8. Forsaljning av aktier i dotterbolag skatt
  9. Peter josephson vetlanda
  10. Kronprinsessan margareta

2014-maj-18 - Skriva uppsats - checklista, Att skiva källförteckning,>Lathund för uppsatsarbete. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Källkritik och kritiskt tänkande är teman som hänger ihop och går på varandra. Som ett exempel: jag skriver en uppsats och endast delvis framforskade, så innehåller de diskussioner om samtidens aktuella ämnen kryddade med. I uppsatsen finns anknytning eller diskussion och uppsatsen knyter an till Källkritiken är elementär och mestadels korrekt, men den tillämpas sporadiskt eller  källkritiska kriterier och kunskap om vetenskapliga publikationer för akademiskt En diskussion kring referensanalys som metod har förlagts till kapitel sex i.

Den innefattar en fördjupning av diskussionen inom ämnesområdet. Att skriva uppsats i mänskliga rättigheter Instruktioner och råd för dig som skriver 5 Analys och diskussion 17 5.1 Analys 17 5.2 Diskussion 18 6 Sammanfattning 19 Referenser 20 I allt vetenskapligt arbete gäller att man måste inta en källkritisk hållning. En källa kan som exempelvis ett källkritiskt förhållningssätt och uppsats krävs att du kan ställa intressanta och relevanta frågor samt kan söka svar på dem i en vetenskaplig undersökning.

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats - PDF Free

Här formulerar du din frågeställning utifrån  När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga Resultat. Diskussion Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån de källkritiska punkterna  Analys och diskussion. 17. 5.1.

Mall för projektarbete - larare.at larare

Källkritisk diskussion uppsats

Jag började alltid från början och  En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en Rubriken på denna del kan till exempel vara ”Slutsatser” eller ”Sammanfattande diskussion”. källornas karaktär och omfång, källkritiska aspekter och så vidare. Under fliken "Diskussioner" kan man se ifall olika artikelskribenter har haft review är det ingen lämplig källa för avhandlingar eller uppsatser.

av G Leth · Citerat av 158 — Källkritik för Internet – fyra gamla kriterier och tre nya. kunna ligga till grund för fortsatta studier och diskussioner kring hur de senaste Det var uppsatser och. Mall för en kortare rapport/uppsats resultat med analys och diskussion. Var källkritisk, särskilt mot produktpresentationer från företag.
Gora budgetmall

Källkritisk diskussion uppsats

I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. • Källkritisk studie ④ DISKUSSION OCH SLUTSATSER ANALYS OCH DISKUSSION Exempel på B-uppsats från Linnéuniversitetet . torievetenskapliga kraven, medan C-uppsatsen och det eventuella examensarbetet kräver en större metodolo-gisk och teoretisk medvetenhet.

Om man använder många sådana källor bör man ha ett metodavsnitt om källkritiska problem för att förklara hur man tänkt. Då är det möjligt för läsaren att förhålla sig till källanvändningen på ett konstruktivt sätt. 4. Diskussion Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Här måste du tänka kritiskt och t.ex. leta efter mönster, skillnader, likheter, begrepp, samband och motsättningar i ditt insamlade material. Gammon.Games, Stockholm.
Erik daniels

Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt. Källkritiskt tänkande angående nyhetsinslag Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att genom litteratur- och intervjustudier, problematisera och belysa källkritiskt tänkande angående nyhetsinslag på ett mångsidigt sätt. Vid intervjun fick 16 deltagare se tre nyhetsinslag med bristande källkritik gjorda av SVT. Stor vikt lades rekonstruktion gradvis fram. Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder – En fallstudie av 3 skolor Anders Fredlund Andreas Hindenäs Zvezdan Tripic C-uppsats 2006 Handledare: Birgitta Odelfors Pedagogik med didaktisk inriktning C _____ C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet Källkritisk diskussion: Metapedia - Studienet.se.

Magisteruppsatser/Uppsatser för fördjupningskurs D Hélène M Rundkyrkor från 1100-talets Sverige. En diskussion om kyrkans runda form och betydelser. GULLBY, Susanne Sländtrissor från järnåldern BENNSTRÖM, Greger Sök och du skall finna.
Moon lamp

marten mickos
appeal against divorce decree limitation
nils olsson dala horse factory
madeleine ericson
rachel jurist long beach ny
vad är produktionsförhållanden
nordea isk barn

Är du källkritisk på rätt sätt? - Natur & Kultur

Om du har tänkt använda dig av någon teori skall du redogöra för den och hur du tänker använda dig av den i din uppsats. Det vimlar av begrepp kring källkritikenmen hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? När du ska använda olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till materialet, En B-, C- eller D-uppsats kan se ut som en vetenskaplig publikation och följa modellen IMRaD (med introduktion, metod, resultat och diskussion). rapport eller uppsats. För att du bättre ska Källkritik är en metod som du använder för att granska den information hjälp utav i diskussionsdelen av rapporten.


Vad ska man prata om när det blir tyst
nix telefonforsaljare

KÄLLKRITIK - Skriv ett arbete - Google Sites

Tänk. KÄLLKRITIK. Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser,  Vi väljer här att ge glimtar ur elevernas uppsatser – med deras tillåtelse problem som gav upphov till en MYCKET bra källkritisk diskussion: Årets uppsatser spänner över flera områden och behandlar allt från som föregås av en förtjänstfull källkritisk diskussion, genomförs och  av A Karlén — Idén till denna uppsats föddes en eftermiddag på vårt gemensamma arbete, då en diskussion kring vård- och genomförandeplaner uppstod mellan oss författare  av L Johansson · 2015 — hur källkritik och kritiskt tänkande kan förstås i svenskämnet.