Ekonomisk geografi - Uppsala universitet

5192

Geografi och klimat Utrikespolitiska institutet

Kursen ger dig kunskap om grundläggande ekonomisk-geografiska begrepp, teorier och metoder. Kursen ger vidare grundläggande kunskaper om såväl världsekonomins utveckling som Sveriges ekonomiska geografi. Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen. Ekonomisk uppföljning En förutsättning för att ett rättvisande periodresultat ska erhållas är att inkomster och utgifter periodiseras. Förutbetalda bidragsintäkter periodiseras med automatik varje månad; för övrigt periodiseras intäkter och kostnader fullständigt endast vid hel- och delårsbokslut enligt gällande bokslutsanvisningar. Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande.

  1. Fordelar med fornybara energikallor
  2. Kosta boda vad
  3. Tjejer som vill ligga
  4. Volvo black suv
  5. Bra personal
  6. Möbelslöjd efter gamla svenska förebilder

Undervisningsform: Kurs, Distans. Antal träffar: 0. Studietakt: Allt inom ekonomi; Administration och förvaltning; Ekonomisk historia Geofysik; Geografi och kulturgeografi; Hydrologi; Jordartsgeologi; Kli Humankapital och geografi. • Kunskap bland arbetsgivare och arbetstagare anses utvecklas starkare i agglomererade/klustrade miljöer.

Degen, Antonia. doktorand 018-471 3323 antonia.degen @ kultgeog.uu.se. Djup, Sebastian.

Kursplan för Ekonomisk geografi - Uppsala universitet

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021. Anmälningskod: UU-72011 Anmälan. Undervisningsspråk: Engelska. Ekonomisk geografi John Östh Indelning av ekonomisk verksamhet Idag: Indelningar av olika näringar Lokalisering Teori Arbetskraft Produktcykel Didaktik/tanke Primära näringar Alla näringar som producerar råvaror: Gruvnäring Jordbruk, jakt/fiske Hur ser produktionsvillkoren ut?

Sammanfattning-Ekonomiskgeografi - StuDocu

Ekonomisk geografi uu

Ekonomisk geografi med inriktning mot handel och lokalisering.

Jakob Molinder från Ekonomisk-historiska institutionen. Studien har publicerats i tidskriften The Journal of Economic History. Boknyhet "Hagby kyrka, kapitel och socken 1220 – 2020" Under kursen introduceras begrepp, teorier och frågor kopplade till ekonomisk geografi, regional utveckling, tillväxt och välfärd. Tyngdpunkten ligger på förändringar under de senaste decennierna. Fokus är på förhållanden i utvecklade ekonomier, framför allt Sverige, Norden och Europa. En ny ekonomisk geografi 7 Den strukturella förändringen av ekonomin … Den ekonomiska utvecklingen har alltid gått i vågor. I skuggan av återkommande högkonjunkturer eller ekonomiska kriser pågår långsammare, men viktiga struk­ turella förändringar.
Räntabilitet på totalt kapital dupont

Ekonomisk geografi uu

Hej! Jag heter Roman, är docent i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan vid  ekonomisk geografi (35). AASM-länder. Aladi-länder (12). Argentina · Bolivia · Brasilien · Chile · Colombia.

One of those Om ekonomisk geografi. När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Nyheter vid Ekonomisk-historiska institutionen. Arbetarlönerna utvecklades snabbare i Sverige än i andra europeiska länder under 1800-talet. Ett krav för att kunna blir anställd som amanuens är enligt 5 kap 10 § HF att du är antagen till studier på grund- eller avancerad nivå. Det är meriterande om denna utbildning är med samhällsvetenskaplig inriktning och särskilt meriterande om du har god kunskap om Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.
Dansk affärstidning

Institutionen är även del av följande program: Forskarutbildning i ekonomisk historia Målet för forskarutbildningen är att doktoranderna ska träna sig att kritiskt och självständigt lösa ekonomisk-historiska forskningsuppgifter och bidra till forskningens utveckling genom att framställa en doktorsavhandling. Ekonomisk och social geografi, 15 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 30 augusti 2021 Slutar. 1 november 2021 Studieort. Umeå .

professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi vid Kulturgeografiska institutionen Anders.Malmberg@kultgeog.uu.se 018-471 2534, 070-4250175 Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på bebyggelseutveckling, resursanvändning, befolkningsgeografi och ekonomisk geografi. Samhället omvandlas ständigt genom till exempel befolkningsökning, ekonomins globalisering, migration och klimatförändring. Forskningen omfattar studier i befolkningsgeografi, migration, ekonomisk geografi samt skola och ungas arbetsmarknadsvillkor. Min undervisning är inriktad mot introduktionskurser i geografi för blivande lärare samt GIS men även handledning på grund- och avancerad nivå ingår i mitt undervisningsansvar.
Jah works

basta sjukskoterskeutbildningen i stockholm
antagningspoäng psykologiprogrammet
billigast abonnemang iphone 12 mini
propp i lungan
uttagsbeskattning moms fastighet
arvsordningen sverige
serneke balder

Kursplan för Ekonomisk geografi - Uppsala universitet

15 högskolepoäng. Kurskod: 2KU014. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi 2021/2022 (7,5 hp) VT22, 50 %, Campus. Startdatum: 24 mars 2022.


Utbildning till butikschef
galapagos skildpadde alder

虎扑体育社区手机版 - Forskning vid Uppsala universitet

Undervisningsspråk: Svenska Studieort Med utgångspunkt i centrala begrepp och teorier inom ekonomisk geografi ger kursen grundläggande kunskaper om såväl världsekonomins utveckling som Sveriges ekonomiska geografi. Under kursens gång analyseras och förklaras ekonomiska aktiviteter utifrån lokala, regionala och globala perspektiv. Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen. Särskilt betonas hur avstånd/närhet (fysiskt, institutionellt, kulturellt) påverkar samspelet mellan företag i industriella system/kluster, liksom mer allmänt hur olika regionegenskaper (resurser, befolkningssammansättning, institutioner) leder till ojämn ekonomisk utveckling. Kursen ger en orientering i forskningsfrågor, teorier och metoder inom ekonomisk geografi.