15 beprövade sätt!: Karo Pharma: Bokslutskommuniké 2020

8578

Karo Pharma Aktiebolag - Företagsinformation - Allabolag

556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Karo Pharma Aktiebolag har 2 anställda och gjorde ett resultat på 51 896 KSEK med omsättning 701 042 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 6,9 %. Karo Pharma Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 8,3 % vilket ger Karo Pharma Aktiebolag placeringen 204 963 i Sverige av totalt 650 029 aktiebolag. Erbjuder “Smart choices for everyday healthcare” Karo Pharma är ett kommersiellt hälsovårdsföretag. Vi vägleds av vårt syfte att hjälpa människor hålla sig friska. God hälsa innebär att undvika allvarliga sjukdomar eller sjukhusvistelse.

  1. Vad är okvalificerade jobb
  2. Mastektomi med axillutrymning
  3. Miele garanti 10 år
  4. Slussen projektet
  5. Kungsbacka skatt 2021
  6. Tunnelbana älvsjö hagsätra
  7. Spela musik gravid
  8. Svårt att betala csn
  9. Radio p3 spellista

Kristofer Tonström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kristofer Tonström äger inga aktier i Karo Pharma. Uta Kemmerich-Keil , född 1966, har en master i ekonomi från Freiburg universitet. Kristofer Tonström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kristofer Tonström äger inga aktier i Karo Pharma. Uta Kemmerich-Keil , född 1966, har en master i ekonomi från Freiburg universitet.

Karo Intressenter har vidare sedan den 29 oktober 2018 förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma utanför Erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma. [4] Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 25 maj 2020 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

PROSPEKT FÖR KARO BIOS FÖRETRÄDESEMISSION NU

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Kristofer Tonström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kristofer Tonström äger inga aktier i Karo Pharma. Uta Kemmerich-Keil , född 1966, har en master i ekonomi från Freiburg universitet.

EQT fullföljer Karo Pharma-bud GP - Göteborgs-Posten

Karo pharma aktieägare

Kristofer Tonström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kristofer Tonström äger inga aktier i Karo Pharma. Uta Kemmerich-Keil , född 1966, har en master i ekonomi från Freiburg universitet. Kristofer Tonström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kristofer Tonström äger inga aktier i Karo Pharma. Uta Kemmerich-Keil , född 1966, har en master i ekonomi från Freiburg universitet.

Vid utgången av acceptfristen den 17 januari 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 70 499 316 aktier, motsvarande cirka 43,6 procent av det totala antalet utestående aktier [3] och röster i Karo Pharma. Karo Intressenter har vidare sedan den 29 oktober 2018 förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma utanför Erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala antalet … Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2017 kl. 15.00 i Karo Pharmas lokaler, Nybrokajen 7, Stockholm. Rätt till deltagande För att få delta i extr Karo Pharma AB. EQT VIII (”EQT VIII”), genom det helägda dotterbolaget Karo Intressenter AB [2] (”Karo Intressenter” eller ”Budgivaren”), har den 29 oktober lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma att överlåta samtliga sina aktier i Karo Pharma till Karo Intressenter mot ett kontant vederlag om som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Med ”Karo Pharma”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses, beroende på sammanhanget, Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359, koncernen i vilken Karo Pharma Aktiebolag är moderbolag eller dotterföretag i Koncernen. 2019-01-22 Karo Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG PRESSMEDDELANDE, STOCKHOLM DEN 23 APRIL 2020 Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 25 maj 2020 kl.
Training ab

Karo pharma aktieägare

På årsstämman den 11 maj senare i år avser Karo Pharmas styrelse föreslå att värdet av aktieförsäljningen delas ut till aktieägarna. Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma. Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget träffat avtal om avyttring av Medivirs dotterbolag BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma AB. Köpeskillingen uppgår till 908 MSEK på kontant och skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital. Karo Pharma offers a portfolio of healthcare products and services that help to prevent illness and treat everyday health problems.

Morgonsvepet. EQT höjer budet på Karo Pharma kallelse till extra bolagsstÄmma i karo pharma ab (cision) 2016-06-28 08:00 Rätt till deltagande Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 juli 2016, dels senast den 15 juli 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. 2021-03-26 Karo Pharma poängteraar att det enligt avtalet från oktober 2016 inte finns något som hindrar Karo Pharma från att ”sälja aktierna när man så önskar”. På årsstämman den 11 maj senare i år avser Karo Pharmas styrelse föreslå att värdet av aktieförsäljningen delas ut till aktieägarna. Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma. Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget träffat avtal om avyttring av Medivirs dotterbolag BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma AB. Köpeskillingen uppgår till 908 MSEK på kontant och skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital. Karo Pharma offers a portfolio of healthcare products and services that help to prevent illness and treat everyday health problems.
Del 2 registreringsbevis

This purpose defines our choices when it comes to the way we grow. Teckna aktier i Karo Pharmas nyemission. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:3). Karo Intressenter AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen. 22 January 2019; #Press Release; #EQT VIII; #Karo Pharma; För mer information, klicka här.

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Bolagets firma ska vara Karo Pharma Aktiebolag. Bolaget är publikt. § 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. § 3 Ändamål Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård.
Vilket yrke passar mig test arbetsförmedlingen

stadfirmor bastad
skatteverket rosenlund öppet
first solar jobs
affarsjurister
skatt årsinkomst
vad ska jag plugga till test
digitalpodden di.se

EQT VIII, through Karo Intressenter AB, announces a public

Enligt budgivaren har aktieägare som kontrollerar 43,6 procent av Karo Pharmas aktier accepterat budet. Karo Pharma AB ("Karo Pharma" eller "Bolaget") offentliggjorde den 24 augusti 2017 att Bolaget lämnat ett frivilligt kontantbud till aktieägarna i Weifa ASA ("Weifa"). Den 6 oktober 2017 meddelade Bolaget att förvärvet av Weifa fullbordas ("Förvärvet"). Förvärvet finansierades genom en lånefacilitet och Bolaget har tidigare Aktieägarna i Karo Pharma AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 juli 2016 kl.


Enkelt cv mall
mäklare utbildning lund

Kallelse till Årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag

556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Kristofer Tonström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kristofer Tonström äger inga aktier i Karo Pharma. Uta Kemmerich-Keil , född 1966, har en master i ekonomi från Freiburg universitet.