Nyproduktion i Lund - flera nya lägenheter till salu. Läs mer

4561

Planbeskrivning för detaljplan dp 1635 - Västerås stad

Länsstyrelsen beslöt den 22 januari 2013 enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen 4 Planeskrivning tillhörande detaljplan för Lur 2:25 Vitsippan Plandata Planområdet ligger ca 4400meter (fågelvägen) väster om Hästveda norr om Lursjön. Ytan som omfattar planområdet är ca 15.500kvm stort. (fastigheter ca 12.505kvm, väg ca 3.093kvm). Området avgränsar i norr till skog (nyckelbiotop), öster av skogsväg, Beslut om antagande av detaljplan för VÄSTER 1:42 M.FL, Nyköpings resecentrum, Väster, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: Nyköpings stations- och bangårdsområde Sammanfattning Detaljplan för Nyköpings resecentrum var utställd för granskning under perioden 2018-05-07 till och med 2018-06-04.

  1. Anne marie broden
  2. Uthyrare göteborg
  3. Vad betyder hvb
  4. Pysslingens förskola kristianstad

Tekniska förvaltningen har tagit initiativ till planen och inkom 2018-10-31 med ansökan om upprättande av detaljplan för del av Väster 7:1 m fl i Lund. Lund Väster 7:1 m fl: Del av Öresundsvägen. Öresundsvägens nuvarande anslutning till Mobiliarondellen stängs. Istället leds Öresundsvägen om med start strax väster om korsningen Bondevägen, för att gå upp till Gustavshemsvägen och mynna ut i den nuvarande korsningen Boställsvägen/Norra Ringen.

Planbeskrivning . Plankarta med planbestämmelser och illustration Detaljplan Måsen 21 (Tärnvägen) Av styrelsen | 2016-04-10 18:33 Uppdaterad – Styrelsen för Brf Lund Väster 2 och 3 har gemensamt tagit fram en skrivelse med synpunkter kring ändrad detaljplan för grannfastigheten Måsen 21.

Välkommen till Beijer Beijer Byggmaterial

Öppen trevligt och mycket ljust sällskapsutrymme. I köket finns kyl, frys, häll, ugn, fläkt, spotlights samt granitbänkar. Detaljplan.

#Skellefteå mot Luleå titta på matchen >Skellefteå mot Luleå

Detaljplan lund väster

Planbeskrivning för Väster-Skästra 5:40 i Skålbo. Plankarta för Väster-Skästra 5:40 i Skålbo. Planen antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 2004‑05‑26 § 117.

Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster. 6 Detaljplan för Nya väster, Knislinge Pågående markanvändning Planområdet består till största del av obebyggd naturmark. I planområdets södra del ligger ett villakvarter som delvis blivit utbyggt enligt detaljplan och i norr fi nns en del enbostadshus längs med Olingevägen. Planområdet gränsar i öster, norr och söder till Detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen Lunden i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) Beslut laga kraft för Väster-Skästra 5:40 i Skålbo.
Sts sprakresor

Detaljplan lund väster

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter. Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 221 00 Lund . Detaljplan för del av Väster 5:10 i Lund, Lunds kommun (Folkparken) PÄ 43/2017 .

Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun och läs om vad en detaljplan är. En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan  Mer om processen att ta fram en ny detaljplan. Detaljplaner som håller på att tas fram Alla detaljplaner som är på samråd eller granskning finns här på webben, sorterade i menyn efter plats. De finns även tillgängliga på. Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund; Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund Lund Väster 7:1 m fl: Del av Öresundsvägen. Öresundsvägens nuvarande anslutning till Mobiliarondellen stängs.
Tidbank engelska

Öresundsporten, i samarbete med Veidekke, utvecklar 110 lägenheter i kvarteret Måsen på Väster i Lund. Detaljplanen för området är antagen  norr, Kaveltorpsgatan i söder och fastigheten Lund 2:1 i väster. Planområdets Detaljplan för ny väg mellan Lund och Kaveltorp, Lund 2:4 m fl. (D17) antagen  Efter att detaljplanen nu vunnit laga kraft beräknas byggstarten äga rum under våren 2020.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 26 februari 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.
Skatteverket folkbokföring

matematik termin
lediga receptarie jobb göteborg
regbesiktning släp
konstmuseet norrköping barn
svenska modeller 2021

Utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde - Solna stad

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. och anslutande kommunal gc-väg i väster inom fastigheten Tegelviken 2:4. Detaljplan för Södra vägen - Bragegatan m.m, 0880K-P04/13, laga kraft 2006-02-23. Berörd del i planområdet medger allmän plats GATA.


Fredrika bremer high school
foretagshalsovard landskrona

RÄDDA KV. GALTEN I LUND. Lundapolitiker – dra tillbaka

I väster trafikeras Byggmästaregatan av stadsbuss.